بغض جدایی از آریا
همه ی دلخوشیم اینه
که یه روزی بر می گردی
می دونم با همه دوری
تو فراموشم نکردی

وقتی محتاج صداتم
نمی دونم تو کجایی
ولی آرومه دلم چون
تو همین نزدیکیایی

واسه این حس آرامش
چقد مدیون تو هستم
چقد تلخه دوری اما
به این احساس وابسته‌م

فکر تو تموم روزا
زندگیمو دوره کرده
یه نفر تموم عمرش
داره دنبالت می گرده

می دونم با این که دوری
ولی تنهام نمیذاری
پشت من به کوه گرمه
وقتی تو هوامو داری

واسه این حس آرامش
چقد مدیون تو هستم
چقد تلخه دوری اما
به این احساس وابسته‌م