از لبِ بومِ جدایی
پر بزن به داشتن من
من یه ساقه‌ی جوونم
دل بده به کاشتن من

دستت‌و بذار تو دستام
چشمات‌و ببند رو دنیا
پابه‌پای من بیا تا
برسونمت به دریا

از همون وقتی که اسمت
روی لب هام نقش بسته
زیر و رو شده خیالم
غصه هم بارش‌و بسته

قاصدک هرروزِ هفته
خبر عشق‌و میاره
لحظه‌ها رو می‌شُمارم
تا ببینمت دوباره

خوب و شیرین شده دنیام
سرخوشم چون تو رو دارم
تو مسیر داشتن تو
از چیزی کم نمی‌ذارم

دل مستم زیر پاته
هرشبم رنگ چشاته
بال پرواز منی تو
وقتی عکسم تو نگاته

از همون وقتی که اسمت
روی لب هام نقش بسته
زیر و رو شده خیالم
غصه هم بارش‌و بسته

قاصدک هرروزِ هفته
خبر عشق‌و میاره
لحظه‌ها رو می‌شُمارم
تا ببینمت دوباره

خوب و شیرین شده دنیام
سرخوشم چون تو رو دارم
تو مسیر داشتن تو
از چیزی کم نمی‌ذارم