لحظه ی به تو رسیدن یه تولد دوباره است
شهر چشمای تو مثل یه غروب پر ستاره است

خواستن دستای گرمت مثل ماجرا می مونه
برق الماسای چشمت مثل کیمیا می مونه

اگه تو قسمت من شی می زنم یه رنگ تازه
اسم من کنار اسمت قصر خوشبختی می سازه

تو رو هرکی داشته باشه میره تا قله ی خورشید
با تو میشه غصه ها رو به زلال چشمه بخشید

زیر چتر لمس دستات میشه تا خدا رها شد
میشه رفت تا آسمونا شاید اون بالا خدا شد

شعله ی آتیش چشمات یه چراغونی زیباست
لحظه ی به تو رسیدن بهترین لحظه ی دنیاست