باز بارون با ترانه
نم نم تو کوچه
داره می باره

کوچه همیشه این وقتا
عطر غریبِ تنتو داره

از وقتی رفتی
من بی پناهم
کاش بازم بشی
تکیه گاهم

آه! محبوبم کجایی؟
دارم می میرم
دور از تو عزیزم

وقتی که تو نیستی پیشم
خستگیامو کجا بریزم؟

از وقتی رفتی
من بی پناهم
کاش بازم بشی
تکیه گاهم

من دور از چشمات
از خودم سیرم
کاش برگردی باز
تا نمیرم