پرته به تو حواس من
جز خاطره چی واس من
موندش عزیزم

کاش دیگه بارون نزنه
بگو دلت واس منه
نزار بیادت اشک بریزم

هی فکرتو تو سرمه
به دست غم داد ببره
دل دیوونه ام

من دائما تو فکر تو
من لازمم تو فکر تو
باید بمونم

دیگه درمونی نداره دل دیوونم
تو چی آوردی سرم ولی همونم
دیگه درمونی نداره دل دیوونم
تو چی آوردی سرم ولی همونم

زُل میزنم توی چشات
کاری نکن اشکم درآد
کل دنیا بگن بدی
دلم فقط تورو میخواد

دیگه درمونی نداره دل دیوونم
تو چی آوردی سرم ولی همونم