بارون که میباره
قلبم یه دم داره
زیرو رو میشه
باتو زیر بارون
این عشق بی قانون
تازه شروع میشه
آرومم از وقتی
با بمب خوشبختی
اومدی تو دنیا
جون میده تو بارون
با عشق تو خانوم پل زدن به رویا
دل دل نکن بری دلم میگیره جون من
قلبم مال توعه دلبر مهربون من
عشقت رفته تو جون من
جونو دل من بدجوری خوب میره برات
عشقم آخ منم عاشق اون ناز نگات
عشقم تو شدی قانون من
دلبر جونم هم دردی هم درمون
دل بیچاره از عشق تو زندون
چشمای نازت خوشبختیمو برگردوند
همه ی دنیام تو چشم تو پیداست
از وقتی قلبم یا عشقت تنهاست
منه دیوونه مگه هواسم اینجاست