روزا رد ميشن و ميدونی که بی تو کم نیست این شبا غمش
تو قشنگ ترین چیزی هستی که من هیچوقت ندارمش
تو نمیتونی بفهمی دل من بی تو الان چه حالیه
به چی خوش باشه دل من ، نیمه ی پر که خالیه
یادت رفت منو ، ندیدی خستس دلمو
چیزی نمونده واسم ، از دست بدم
دلتم نسوزه واسم حیفه اون چشای تو
من که روبه راهم اما رو به راهه تو
دل من شکست و خندیدم نشنوی صداشو
من قوی نبودم اما خوب دراوردم اداشو
غصمو نخور اگه از همه چی سرد شدم من
اره بد جوری شکستم ولی جاش مرد شدم من