شروین آریا مثل تو ندیدم
کسی رو دیگه مث تو نمی بینم
به پای کسی غیر تو نمی شینم
یه وقتایی با خنده میگی خسته‌ای
اینو نگو ، بدون تو نمی تونم
اگه یه روز نبینمت پریشونم
یه لحظه هم زنده بی تو نمی مونم
بگو بگو که تو منو دوستم داری
می خوام بگم فقط واسه تو دیونم
هیچکسی رو مث تو ندیدم
چه روزهایی رو به یاد تو بودم
دنبال ستاره‌ها می گشتم
که به دوتا چشم تو رسیدم
تو یه بهونه‌ای واسه نفسهام
گرمی بوسه‌ای به روی لبهام
تصویر تو حک شده رو قلبم
هستی تو اول و آخر حرفام
ستاره‌ای تو آسمون شبهام
بدون اگه نباشی خیلی تنهام
فقط دستهای تو می تونه هرشب
پاک کنه از روی گونه اشکهام
هیچکسی رو مث تو ندیدم
چه روزهایی رو به یاد تو بودم
دنبال ستاره‌ها می گشتم
که به دوتا چشم تو رسیدم