قلب باروني ، چشاي ناز
عشق آسموني ، صداي ساز
بوي عطر تو ، صداي گرمتو ، مياره باد
پا روي تموم قولات گذاشتي
عشقمو نديده جا گذاشتي
حسمو همه روياهامو
پاي هوس گذاشتي
ميگي رفتنت دست خودم نبود
ولي حرفات همه بهونه بود
بسمه ديگ دروغ نگو
من صداي پاي بارونو ، مي شنوم تو خيابونو ، دارم له ميشم آروم

اگه روزگار تورو ازم گرفت
اگه خاطرهامون يادت بره
اگه قلبت هنوز با رفتنه
ميرم عذابم نده
من صداي پاي بارونو ، مي شنوم تو خيابونو ، دارم له ميشم اروم